De Botshol

Botshol is een typisch Hollands laagveengebied tussen Abcoude en Vinkeveen. Het gebied bestaat uit veenplassen, smalle slootjes, rietland en moerasbos. 

Botshol dankt zijn karakter aan de veenwerkers van vroeger die hier turf wonnen. In het landschap herken je de langgerekte petgaten en legakkers nog die door de turfwinning zijn ontstaan. Een proces dat eeuwenlang doorging. Het bleef niet bij de petgaten. Door intensieve ‘vervening’ ontstonden grote plassen, zoals de Grote Weije en de Kleine Weije. Door het schone, voedselarme water komen er in Botshol bijzondere waterplanten voor. Botshol staat al vele jaren bekend als een van de belangrijkste groeiplaatsen van kranswieren. De opvallende waterplant groot nimfkruid kan in de Grote en Kleine Weije flinke tapijten vormen.


Botshol staat bekend om de vele water- en moerasvogels. Hier leven de prachtig witte zilverreigers en lepelaars, maar ook zwarte sterns, purperreigers en aalscholvers kun je aantreffen. De schuwe roerdomp laat zich niet een-twee-drie zien. Een echte kranswiereter, de krooneend, heeft met enkele broedparen een kleine populatie in de Botshol. In de winter zie je allerlei overwinteraars zoals ganzen- en eendensoorten. In Polder Nellestein broeden in het voorjaar weidevogels en lepelaars, in de herfst vind je hier veel trekvogels.

Aan de westkant van Botshol ligt Fort in de Botshol. Dit fort is onderdeel van de Stelling van Amsterdam, een 135 km lange verdedigingslinie rond de hoofdstad. Overigens is Fort in de Botshol alleen in naam een fort. Betonnen verdedigingswerken zijn op deze plek nooit gebouwd. Je ziet hier enkel een verhoging in het landschap.

Vanwege de vele bijzondere planten- en vogelsoorten mag alleen buiten het broedseizoen (loopt van 1 april tot 16 juni) gewandeld en gevaren worden op de plassen. 

Botshol is goed te overzien vanaf wandelroute Waverhoek (2,5 km) of de wandelroute Botshol (10km).

Vanaf half juni is varen op Botshol wel toegestaan met roeibootjes die te huur zijn bij de familie Verweij en familie Jansen. Of ga mee met een vaartocht met de boswachter.  Met een eigen kano of gemotoriseerd bootje mag niet gevaren worden. De natuur wordt hierdoor teveel verstoord. 

Roeibootverhuur:
C. Verweij, Botsholsedijk 14, 3645 CJ tel. 0297-582549; https://www.botenverhuurverweij.nl/
A. Jansen, Botsholsedijk 3, 3645 CJ tel. 0294-284836.

 

Locatie

Botshol 23
1391 HP Abcoude
Bekijk op GoogleMaps

Contactgegevens