Jan Bennighbrug

In 1520 is door Jan Benning een dam aangelegd om de wateroverlast in de omgeving te verminderen. Jan Benning was van 1495 tot 1509 schout van Amsterdam en daarna raadsheer van het Hof van Holland. Hij is min of meer de geestelijke vader van het moderne waterschap.

De brug die ter plaatse wordt bediend is in 1996 gebouwd en verbindt de Machineweg en de Holendrechterweg met de Ronde Hoep Oost en de nieuwbouwwijk Benning. Deze wijk is gelegen in de kleine polder Benning die grenst aan de polder de Rondehoep.

 

Locatie

Bekijk op GoogleMaps

Contactgegevens