Gezellenhuis

Het Gezellenhuis is een houten zaal, gebouwd in 1902-1910 voor de R.K. jongelingenvereniging Sint Aloysius. Het rijksmonument bestaat uit een houten verenigingszaal en een tweelaags voorhuis. De zaal kwam in 1902 tot stand naar ontwerp van P.J. Peeters en is in een ambachtelijk-traditionele stijl gebouwd.

Het Gezellenhuis werd in 1902 opgericht als onderdak voor de verenigingsactiviteiten van de jongelingenvereniging St. Aloysius. Dergelijke houten verenigingsgebouwen werden aan het begin van de twintigste eeuw vaker gebouwd. Aangezien er niet veel meer van zijn, is het belangrijk dit gebouw in stand te houden. De toenmalige pastoor De Graaf en kapelaan Van der Loos waren toen bang dat jongeren te veel tijd in de kroeg zouden doorbrengen. De vereniging was bedoeld om deze gevaren het hoofd te bieden. In 1902 werden de statuten vastgesteld en werd opdracht gegeven voor de bouw. 

Jarenlang ging de staat van het pand achteruit en waren er geen breed gedragen plannen om het te behouden, zodat in 2018 een motie werd ingediend. Daarin werd het college verzocht naar mogelijkheden te zoeken om het Gezellenhuis te kunnen behoeden voor verder verval en weer te revitaliseren. Die mogelijkheid werd in juni 2019 onder andere gevonden in het vestigen van het voorkeursrecht gemeente. Dit voorkeursrecht houdt in dat de eigenaar van het Gezellenhuis bij voorgenomen verkoop, het altijd eerst aan de gemeente moet aanbieden. De gemeente gaf ook aan de bestemming van het Gezellenhuis te willen wijzigen van maatschappelijk naar horeca/maatschappelijk.

Het monument staat op dit moment gedeeltelijk leeg. Er zijn plannen om het Gezellenhuis in ere te restaureren en eindelijk weer voor een divers publiek toegankelijk te maken.  Ondernemer Kek! zal hier niet alleen zelf gebrouwen bier verkopen, maar ook de mogelijkheid bieden voor een veel breder scala aan activiteiten: vergaderen, brunchen en culturele activiteiten, zoals theater, tentoonstellingen en lezingen. Daarnaast komt er een B&B in het woonhuis. Deze publiekstoegankelijke functie sluit mooi aan bij het oorspronkelijke gebruik en levert een bijdrage aan de levendigheid van de dorpskern. Op deze manier wordt het historische dorpscentrum opnieuw een parel rijker!

 

Locatie

Ronde Hoep oost 29
1186 WB Ouderkerk aan de Amstel
Bekijk op GoogleMaps

Contactgegevens