Fort Botshol

Het Fort in de Botshol maakt onderdeel uit van de voormalige Stelling van Amsterdam, de kringstelling van
permanente verdedigingsbouw rond de hoofdstad, die tevens gold als nationaal Reduit en werd aangelegd tussen
1880 en 1914 door het Departement van Oorlog.

Het Fort in de Botshol is rond 1890 aangelegd volgens het zogenoemde Kleine Plan, dat wil zeggen zonder bomvrije gebouwen en in 1895 omgewerkt tot een verdedigbaar aardwerk. 
De taak van het fort was:
-afsluiting en verdediging van het acces gevormd door de zuidkade van de Botshol en de in de inundatie
drooggebleven stroken in de Noorder-en Zuiderpolder.
-tot het zoveel mogelijk afslaan van aanvallen op de tussenliniën en nevenforten.
Bij Koninklijk Besluit van 12 september 1957 is het fort opgeheven als vestingwerk.

Buiten de omgrachting rond het fort staat aan de noordzijde de fortwachterswoning uit 1895. De oorspronkelijke toegangsbrug met uitneembaar middengedeelte is vervangen door een vaste brug bestaande uit ijzeren liggers op jukken en houten delen. Voor het fort is in de dijk van de Oude Waver een inlaat.

Het fort is gelegen in de polder Botshol aan de zuidzijde van de dijk van de rivier de Oude Waver en de polder GrootMijdrecht.

Het Fort in de Botshol is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een langgerekt
fort bestaande uit een verdedigbaar aardwerk en fortwachterswoning, alsmede waardevol vanwege de gaafheid van
het geheel en de afzonderlijke onderdelen. Tevens van waarde als voorbeeld van en onderdeel van de ontwikkeling
van de krijgskunde in de laat-negentiende eeuw. Het fort is van ensemblewaarde als onderdeel van de Stelling van
Amsterdam.

Locatie

Bekijk op GoogleMaps

Contactgegevens