Paardrijden

In Groengebied Amstelland zijn ruiterpaden te vinden met een totale lengte van wel dertig kilometer. Hier kun je  heerlijke tochten maken. Maak een lange tocht langs de Ouderkerkerplas en geniet van het weidse uitzicht over het gebied. In de zomer zie je overal kleurige zeilen en weerspiegelt de zon in het water, in de winter is het een paradijs voor de talloze watervogels die met duizenden komen overwinteren op de plas. Smienten, brilduikers, kuifeenden, krakeenden en slobeenden zijn hier dan te gast.


Het ruiterpad loopt langs de natuurzone aan de zuidoostkant. In het voorjaar bloeien hier koekoeksbloemen, en ratelaars. In de rietzomen maken futen, waterhoentjes en meerkoeten hun nest en op de paaltjes in het water drogen aalscholvers ontspannen hun vleugels.


Handig om te weten: ook jij en je paard kunnen even uitrusten. Bij de ligweide aan de zuidoostkant van de plas kun je je paard aanbinden om even van het zonnetje te genieten.