Wandelroute Botshol (10km)

Klaar voor een wandeling vol variatie? De wandelroute Botshol gaat over dijken, door polders, langs weidevogelgebieden, wuivende rietlanden en moerasbos. Botshol is gevormd door de turfwinning. De brede legakkers, waar je overheen wandelt, herinneren aan deze tijd. Vergeet tijdens de wandeling niet naar boven te kijken. Er vliegt regelmatig een lepelaar of aalscholver over! Afhankelijk van het seizoen zijn er kluten, grutto’s, tureluurs, kleine karekieten en heel veel andere water-, moeras- en rietvogels.

Om verstoring van broedende vogels te voorkomen is de wandelroute Botshol gesloten van 15 maart tot 16 juni.

De Botshol

Botshol is een prachtig natuurgebied tussen Abcoude en Vinkeveen met grote plassen, smalle slootjes, rietland en moerasbos.

Fort Botshol

Fort in de Botshol ligt in een rijk natuurgebied van Natuurmonumenten.